ایران ۳-۲ ونزوئلا

کانادا ۳-۲ چین

استرالیا ۰-۳ لهستان

ژاپن ۳-۰ فرانسه

چین ۱-۳ استرالیا

ونزوئلا ۲-۳ فرانسه

ایران ۳-۱ لهستان

ژاپن ۳-۱ کانادا

کانادا ۰-۳ فرانسه

ایران ۳-۲ چین

لهستان ۳-۰ ونزوئلا

ژاپن ۰-۳ استرالیا

ونزوئلا ۰-۳ کانادا

فرانسه ۳-۱ استرالیا

چین ۲-۳ لهستان

ایران ۳-۱ ژاپن

استرالیا ۲-۳ کانادا

چین ۳-۰ ونزوئلا

ایران ۰-۳ فرانسه

ژاپن ۰-۳ لهستان

ایران ۳-۲ کانادا

ونزوئلا ۱-۳ استرالیا

فرانسه ۲-۳ لهستان

ژاپن ۰-۳ چین

ایران ۳-۰ استرالیا

چین ۱- ۳ فرانسه

لهستان ۳-۲ کانادا

ژاپن ۳-۱ ونزوئلا


جزییات بیشتر : نتایج کامل والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۶ در ژاپن +جدول

منبع : والی ملی |نتایج بازی های انتخابی المپیک
برچسب ها : ژاپن ,فرانسه ,لهستان ,استرالیا ,کانادا ,ونزوئلا ,لهستان ژاپن ,انتخابی المپیک ,لهستان ایران ,فرانسه ایران ,استرالیا ونزوئلا