گروه تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
B ایران 0 3 برزیل 27 خرداد 21:40
B امریکا 3 1 آرژانتین 28 خرداد 00:45
A ایتالیا      0      3 فرانسه 28 خرداد 12:40
A بلژیک      3      0 استرالیا 28 خرداد 15:10
C لهستان 3 1 بلغارستان 28 خرداد 19:10
B آرژانتین 0 3 برزیل 28 خرداد 21:40
C صربستان  3 0 روسیه 28 خرداد 21:40
B ایران      1      3 آمریکا 29 خرداد 00:45
A ایتالیا 3 0 بلژیک 29 خرداد 12:10
A فرانسه 3 0 استرالیا 29 خرداد 14:40
C صربستان 3 0 بلغارستان 29 خرداد 19:10
C لهستان 0 3 روسیه 29 خرداد 21:40
B آرژانتین 2 3 ایران 30 خرداد 4:00
B آمریکا 1 3 برزیل 30 خرداد 5:40
A فرانسه 2 3 بلژیک 30 خرداد 7:10
A ایتالیا 3 0 استرالیا 30 خرداد 9:40
C لهستان 0 3 صربستان 30 خرداد 19:10
C بلغارستان 1 3 روسیه 30 خرداد 21:40
منبع : والی ملی |نتایج هفته اول لیگ جهانی 2016
برچسب ها : خرداد ,لهستان ,بلغارستان ,روسیه ,استرالیا ,صربستان