گروه تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
G برزیل 3 0 لهستان 11 تیر 17:30
I آرژانتین 1 3 ایتالیا 11 تیر 18
G بلژیک 0 3 فرانسه 11 تیر 20:30
I ایران 3 2 صربستان 11 تیر 21
H روسیه 3 0 استرالیا 12 تیر 3 بامداد
H بلغارستان 1 3 آمریکا 12 تیر 5 بامداد
G بلژیک 2 3 برزیل 12 تیر 17:30
I آرژانتین 3 0 صربستان 12 تیر 18
G فرانسه 3 1 لهستان 12 تیر 20:30
I ایران 0 3 ایتالیا 12 تیر 21
H روسیه 3 0 بلغارستان 13 تیر 3 بامداد
H استرالیا 0 3 آمریکا 13 تیر 5 بامداد
G لهستان 3 2 بلژیک 13 تیر 17:30
I صربستان 3 2 ایتالیا 13 تیر 18
G برزیل 3 1 فرانسه 13 تیر 20:30
I آرژانتین 2 3 ایران 13 تیر 21
H روسیه 0 3 آمریکا 13 تیر 22:10
H استرالیا 2 3 بلغارستان 14 تیر 00:30
منبع : والی ملی |نتایج هفته سوم لیگ جهانی 2016
برچسب ها : بامداد ,استرالیا ,روسیه ,بلغارستان ,آمریکا ,صربستان